Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Flag Counter
О школи

ОШ Живадинка Дивац у Станову

 Основана 1910. године као школа "Становљанска" у месној заједници Станово.

Зграда која и данас постоји саграђена је 1931. године указом Краља Александра Првог Карађорђевића и добија назив Државна основна школа Становљанска. Указом Краља Алњксандра Првог Крађорђевића формирана је комисија која је руководила градњом школе. Комисију су чинили: Ђорђе Маринковић, Драгољуб Дивац, Душан Радишић И Вукосав Вукомановић.

У данашњој школској  згради прва генерација ученика кренула је 1932. године и тада је школа била четвороразредна.

 

Школа са дугом традицијом

Основна школа "Живадинка Дивац"у Станову почела је са радом давне 1910. године као основна школа са два комбинована одељења у приватној згради. Њен рад је повремено прекидан у време Балканских ратова 1912. и једно време 1913. године.

На месту које и данас заузима, школа је саграђена 1931. Године Указом КРАЉА Александра Првог Карађорђевића. Школска зграда имала је две учионице и два стана за учитеље. Направили су је сами мештани Станова и Малих Пчелица добровољним радом, кулуком и прилозима грађана. Од тада па до 1962. године школа ради као четвороразредна када се отвара и пети разред. У школи постоји архива и докази о току градње и архивски списи од веома велике вредности.

У наредним годинама школа се проширује тако да 1965. године постаје потпуно осморазредна школа са 15 одељења. Повећање броја ученика, односно повећање броја одељења и прерастање школе у осморазредну, условљено је повећаним досељавањем становништва на простор Станова. Школа постаје преуска за повећани број ученика.

Повећање школског простора вршено је у више наврата адаптацијом школске зграде и доградњом учионица, изградњом објекта монтажног типа и најзад, дограђивањем спрата на зиданој згради. Иако је све то урађено, услови за рад у школи су годинама били тешки.

Радило се годинама у три смене. Иако је школа већ 1967. године једна од већих школа у граду, настава се одвијала у учионицама које нису увек потпуно одговарајуће, без кабинета, специјализованих учионица, фискултурне сале.

Упоредо са променама у физичком лику школе, догађале су се и друге врло битне промене. Школа је, наиме, радила до 1978. године у саставу ОШ "Станислав Сремчевић" када се одваја од ње и добија име "Живадинка Дивац". Школске 1982/1983. ова школа је јенда од највећих у овом делу Крагујевца и броји 1500 ученика.

Растерећивање школе врши се 1979. године отварањем четвороразредне школе у Ердечу,која ради као истурено одељење школе „Живадинка Дивац“, а потом одвајањем школе ,"Драгиша Михаиловић" 1984. године којој се припаја и четвороразредна школа у Малим Пчелицама и најзад, прерастањем школе у Ердечу у осморазредну школу ,"Доситеј Обрадовић" 1989. године . Дакле, у склопу ОШ „Живадинка Дивац“ радиле су школе као истурена одељења у Ердечу и Малим Пчелицама, а и део наставног кадра и ученика додељен је 1984.године новоотвореној школи „Драгиша Михаиловић“.

У свом дугом и успешном трајању наша школа имала је, и има, врло значајну улогу. Образовала је и васпитавала бројне генерације, оспособљавала их за даље школовање и живот. Настојала је да учествовањем на разним такмичењима постиже што бољи успех и оствари своје место у просветном животу града.


Данас школа има  451 ученика у 19 одељења. Ради у две смене, и има кабинетски тип наставе. Наставни кадар чине учитељи, професори разредне наставе, наставници и професори. Сви они улажу све своје снаге да остваре своје задатке и припреме ученике да буду добри ђаци и још бољи људи. Школа је реновирана и опремљена свим потребним средствима за рад.

 Школа поседује најсавременије опремљену салу за физичко. 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛСКЕ 2019./2020. ГОДИНЕ