Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Flag Counter
О школи

ОШ Живадинка Дивац у Станову

Школа са дугом традицијом

Основна школа "Живадинка Дивац"у Станову прославила је ове године сто три године постојања. Школа је почела са радом давне 1910. године као основна школа са два комбинована одељења у приватној згради. Њен рад је повремено прекидан у време Балканских ратова 1912. и једно време 1913. године.

На месту које и данас заузима, школа је саграђена 1931. године. Школска зграда имала је две учионице и два стана за учитеље. Направили су је сами мештани Станова добровољним радом, кулуком и прилозима грађана. Од тада па до 1962. године школа ради као четвороразредна када се отвара и пети разред.

У наредним годинама школа се проширује тако да 1965. године постаје потпуно осморазредна школа са 15 одељења. Повећање броја ученика, односно повећање броја одељења и прерастање школе у осморазредну, условљено је повећаним досељавањем становништва на простор Станова. Школа постаје преуска за повећани број ученика.

Повећање школског простора вршено је у више наврата адаптацијом школске зграде и доградњом учионица, изградњом објекта монтажног типа и најзад, дограђивањем спрата на зиданој згради. Иако је све то урађено, услови за рад у школи су годинама били тешки.

Радило се годинама у три смене. Иако је школа већ 1967. године једна од већих школа у граду, настава се одвијала у учионицама које нису увек потпуно одговарајуће, без кабинета, специјализованих учионица, фискултурне сале.

Упоредо са променама у физичком лику школе, догађале су се и друге врло битне промене. Школа је, наиме, радила до 1978. године у саставу ОШ "Станислав Сремчевић" када се одваја од ње и добија име "Живадинка Дивац". Растерећивање школе врши се 1979. године отварањем четвороразредне школе у Ердечу, а потом одвајањем школе ,"Драгиша Михаиловић" у Станову и најзад, прерастањем школе у Ердечу у осморазредну школу ,"Доситеј Обрадовић".

Поред своје основне функције, а да би је што боље обављала, школа "Живадинка Дивац" је развила разноврсну, успешну и богату сарадњу са релевантним институцијама нашег града.

У свом дугом и успешном трајању наша школа имала је, и има, врло значајну улогу. Образовала је и васпитавала бројне генерације, оспособљавала их за даље школовање и живот. Настојала је да учествовањем на разним такмичењима постиже што бољи успех и оствари своје место у просветном животу града.

Данас школа има  420 ученика у 19 одељења. Ради у две смене, и има кабинетски тип наставе. Наставни кадар чине учитељи, професори разредне наставе, наставници и професори. Сви они улажу све своје снаге да остваре своје задатке и припреме ученике да буду добри ђаци и још бољи људи.

 

Ученици школе на пријему код градоначелника Крагујевца